522 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Rejhan Vuniqi

 PËRVOJA E PUNËS 

2017 – vazhdon Zëvendës Ministre e Punëve të Jashtme – Qeveria e Republikës së Kosovës 

2015 - 2017 Udhëheqëse e Departamentit të Financave – Mabetex Holding sh.a 

2011 - 2014 Këshilltare e Lartë Politike, Shefe e Kabinetit, Kabineti i Zv.Kryeministrit të Parë 

2011 – 2011 Menaxhere e zyrës, Presidenti i Republikës së Kosovës 

2007 – 2011 Asistente Ekzekutive e Presidentit të AKR-së 

2003 – 2007 Auditore e brendshme, Kompania e Sigurimeve, Siguria 

2001 – 2003 Zyrtare e departamentit të dëmeve, Kompania e Sigurimeve, Kosova e Re 

2000 – 2001 Profesoreshë e Gjuhës Angleze EDUKIMI DHE TRAJNIMET 

1992 – 1995 Bachelor 

Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, Kosovë 

Drejtimi: Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

2006 – 2010 Bachelor 

Universiteti Iliria, Prishtinë, Kosovë 

Drejtimi: Banka dhe Financa 

2011 - 2014 Master, Universiteti Stafordshire, Londër, Britani 

Drejtimi: Administrim Biznesi 

2009 – 2010 Shkolla për Integrim Evropian, Prishtinë 2006 – 2006 Trajnim 

Qendra e Trajnimeve e Bankës së Kosovës, Prishtinë, Kosovë

Drejtimi: Auditim IT 

Aftësitë komunikuese: Komunikim të shkëlqyer në të folur dhe në të shkruar, e aftë për të përballuar dhe menaxhuar dinamiken e komunikimit në grup dhe komunikimit institucional. 

Aftësitë profesionale: Aftësi të shkëlqyera organizative. Përvojë shumëvjeçare në veprimtarinë politike, institucionale dhe menaxhuese. Eksperiencë të gjatë në vendosjen dhe kultivimin e raporteve diplomatike dhe nderinstitucionale në mes të Kosovës dhe vendeve të tjera.